Autorxs

Janet Biehl

Unha das grandes teóricas da ecoloxía social

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate

Licenciado en Economía e investigador no Observatorio de Multinacionais en América Latina (OMAL).

Gabriella Coleman

Antropóloga, autora de dous libros sobre hackers.

Internacional de Resistentes á Guerra

Traballando para poñer fin á guerra e ás súas causas