Se decides agasallar, que sexa pensamento crítico!!

Podes escoller entre os exemplares de 13 Editora un proxecto editorial sustentable e autoxestionado. Traballamos na produción de contidos e ferramentas que contribúen a facer máis libres ás persoas, difundindo o pensamento crítico alternativo a través de discursos de carácter plural e ofrecendo textos de formación e información social, económica, política e cultural: 📚 Manual para campañas non-violentas 🎥 https://youtu.be/-a1_GnNHXUQ […]