Democracia Secuestrada

Os sistemas democráticos actuais atópanse nunha situación crítica marcada pola complexidade e a incerteza. Nun mundo hiperconectado e globalizado como o de hoxe, a soberanía popular vese gravemente ameazada tanto polas corporacións como pola extrema dereita. Ao longo destas páxinas analízase dende diversas olladas as ameazas que asexan as democracias e o funcionamento do sistema-mundo, ao mesmo tempo que se […]

Municipalismo Libertario

No mundo actual a omnipresente depredación capitalista afoga cada bafo de vida. A violación de dereitos e liberdades, a aceleración da emerxencia climática ou o afastamento das institucións por parte da cidadanía son consecuencias dun sistema tóxico que só pensa no beneficio económico e que confía cegamente nun mantra imposible: o crecemento infinito, nun mundo finito. As Políticas da Ecoloxía […]

Alternativas ao Poder Corporativo

A presente obra ofrece unha minuciosa análise do alcance actual do poder corporativo a nivel internacional, dos motivos polos que chegamos até aquí e das catastróficas consecuencias deste destrutivo sistema que, a todas luces, resulta incompatible coa vida das distintas especies que habitan o planeta (comezando polos seres humanos). Estes son algúns dos temas decisivos que Gonzalo Fernández Ortiz de […]

As Múltiples Caras de Anonymous

A sociedade do s. XXI constrúese a través das tecnoloxías de información e comunicación. Conformar novas vías, estruturas e formas de actuación é fundamental para o éxito do contrapoder. Neste novo contexto Anonymous marcará un punto de inflexión no imaxinario colectivo. Por que Anonymous conseguiu -triunfar na súa actuación? Cales son os seus principios e valores? Que factores permitiron o […]

Manual para Campañas Non-Violentas

O Manual para Campañas Non-Violentas é unha obra escrita no ano 2010 pola Internacional de Resistentes á Guerra co obxectivo de achegar á cidadanía información tanto teórica como práctica sobre o exercicio da non-violencia activa como forma de loita. Este manual é unha guía concibida para permitir xs lectorxs desenvolver as distintas fases de planificación, execución, avaliación e difusión de […]